Investor Relations

Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica?

Ett mejl kommer att skickas ut till dig som är aktieägare i Elementica. Följ instruktionen i mejlet för att fylla i och signera anmälningssedeln digitalt.

Vill du fylla i anmälningssedeln fysiskt finns den att hämta nedan på denna sida. För att kontrollera ditt aktieinnehav i Elementica se: https://investor.elementica.se/innehav Fyll i anmälningssedeln fullständigt och skicka till info@elementica.se eller:

Bahnhof AB (publ)
BOX 7702
103 95 Stockholm

Anmalningssedel_elementica2019. Acceptsedeln ska vara Bahnhof AB (publ) tillhanda senast kl. 17.30 den 30 december 2019.

For our Nordic investors; please use this link to access the share-holder registry, news updates pertaining to investors and other info related to the public company
Elementica Data Center Construction AB (publ).